» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
~استاندارد اجرائی براي نصب تاسیسات الکتریکی حسین صالحی نسب 1394/10/21 دسته بندی : برق 0

~استاندارد اجرائی براي نصب تاسیسات الکتریکی

~فهرست مطالب
1. SCOPE ........................................................................4
-1 دامنه کاربرد.................................................................... 4
2. REFERENCES.......................................................... 4
-2 مراجع............................................................................. 4
2.1 Local Information............................................. 5
1-2 اطلاعات محلی....................................................... 5
2.2 Specifications, Rules and Regulations........ 5
2-2 مشخصات، قوانین و مقررات................................ 5
3. CONSTRUCTION & INSTALLATION.......... 6
-3 ساخت و نصب................................................................ 6
4. EXAMINATION OF OWNER DRAWINGS
AND LOCATION OF EQUIPMENT............... 6
-4 بررسی نقشه هاي کارفرما و محل تجهیزات................. 6
4.1 General................................................................. 6
1-4 عمومی.................................................................... 6
4.2 Changes................................................................ 6
2-4 تغییرات.................................................................. 6
5. CABLES....................................................................... 6
-5 کابل ها ............................................................................ 6
5.1 General................................................................. 6
1-5 عمومی.................................................................... 6
5.2 Underground Cabling ..................................... 7
2-5 کابل کشی زیر زمینی............................................ 7
5.3 Aboveground Cabling ..................................... 9
3-5 کابل کشی رو زمینی............................................. 9
6. EARTHING OF ELECTRICAL CIRCUITS
AND EQUIPMENT.................................................. 10
-6 اتصال زمین مدارات برقی و تجهیزات.......................... 10
7. INSTALLATION OF LIGHTNING
PROTECTION.......................................................... 11
-7 نصب سیستم حفاظت از صاعقه ................................... 11
8. MATERIALS............................................................. 11
-8 اجناس............................................................................ 11
8.1 General................................................................. 11
1-8 عمومی.................................................................... 11
8.2 Owner Supply .................................................... 12
2-8 اجناستامین شونده توسط کارفرما..................... 12
8.3 Electric Contractor Supply............................ 12
3-8 اجناستامین شونده توسط پیمانکار................... 12
8.4 Expediting ........................................................... 12
4-8 پیگیري.................................................................. 12
8.5 Delivery ................................................................ 12
5-8 تحویل.................................................................... 12

-

خرید و دانلود | 0 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :23
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط